Job Incomen.com Logo

income generator
รายได้เสริม หางาน อาชีพเสริม

 

สิ่งที่น่าสนใจ

Articles

ความแตกต่างระหว่างธุรกิจแชร์ลูกโซ่กับธุรกิจขายตรง
หมวด : รายได้เสริมธุรกิจขายตรง | Up date : 30-10-2016 | อ่าน : 378 ครั้ง | ผู้เขียน : oneplus

ปัจจุบันมีธุรกิจขายตรงเกิดขึ้นมากมาย มีทั้งที่ถูกกฏหมายและไม่ถูกกฏหมาย ซึ่งธุรกิจที่ไม่ถูกกฏหมายก็จะอาศัยความคล้ายคลึงกันของธุรกิจบังหน้า คือขายของเหมือนกัน แต่เบื้องหลังและจุดประสงค์แตกต่างกัน ซึ่งตรงนี้ผู้คนทั่วไปที่ไม่เคยสัมผัสธุรกิจขายตรงมากก่อนหรือศึกษาไม่มากพอก็อาจตกเป็นเหยื่อและเครื่องมือ ในธุรกิจได้ เพราะมีความแตกต่างกันเพียงไม่มากเท่านั้น แต่ผลที่ได้แตกต่างอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นในบทความนี้ผมจะให้ความกระจ่างชัดระหว่างธุรกิจขายตรงที่ถูกกฏหมายและธุรกิจแชร์ลูกโซ่ ว่าตรงไหนที่เหมือนกันและตรงไหนที่ต่างกัน เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยือหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำผิดกฏหมาย และสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
 

อ่านต่อ >>
 
1

Copyright © 2014-2016 All right reserved. Website design by incomen.com Contact : oneplusmanager @ gmail.com