Job Incomen.com Logo

income generator
รายได้เสริม หางาน อาชีพเสริม

 

สิ่งที่น่าสนใจ

กรมอนามัยรับ สมัครงาน เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

บทความ กรมอนามัยรับ สมัครงาน เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
หมวดหมู่ : หางานประจำ
ผู้เขียน : sugus
วันที่เขียน : 15-11-2016

กรม อนามัย รับ สมัครงาน เพื่อเลือกสรรบุคคล เป็น พนักงาน ราชการ  

ในตำแหน่ง นักวิชาการ สาธารณสุข (ด้าน อนามัย สิ่งแวดล้อม ) 2 อัตรา

เงินเดือน : 18,000 บาท

วุฒิ : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา สาธารณสุข ศาสตร์ ทางสุขาภิบาล ทาง อนามัย ชุมชน ทาง สิ่งแวดล้อม หรือทางวิทยาศาสตร์ อนามัย สิ่งแวดล้อม

รับ สมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2559

Key Word : รับสมัครงาน,สมัครงาน,หางาน,ราชการ,งานราชการ,พนักงานราชการ,สาธารณสุข,อนามัย,สิ่งแวดล้อม

Copyright © 2014-2016 All right reserved. Website design by incomen.com Contact : oneplusmanager @ gmail.com