Job Incomen.com Logo

income generator
รายได้เสริม หางาน อาชีพเสริม

 

สิ่งที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดรับสมัครสถาปนิกปฏิบัติการ

บทความ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดรับสมัครสถาปนิกปฏิบัติการ
หมวดหมู่ : หางานประจำ
ผู้เขียน : sugus
วันที่เขียน : 15-11-2016

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ. ) เปิด รับสมัครสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับ ราชการ

ตำแหน่ง สถาปนิก ปฏิบัติการ 3 อัตรา

เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติ : วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 

สมัครงาน ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ราชการ

ที่เว็บไซต์ http://obec.job.thai.com

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559

Key Word : หางาน,สมัครงาน,รับสมัครงาน,รับสมัครสอบ,พนักงาน,สถาปนิก,สพฐ.,ราชการ,งานราชการ

Copyright © 2014-2016 All right reserved. Website design by incomen.com Contact : oneplusmanager @ gmail.com