Job Incomen.com Logo

income generator
รายได้เสริม หางาน อาชีพเสริม

 

สิ่งที่น่าสนใจ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัตรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานวิศวกรเครื่องกล

บทความ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัตรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานวิศวกรเครื่องกล
หมวดหมู่ : หางานประจำ
ผู้เขียน : sugus
วันที่เขียน : 15-11-2016

กรมโยธาธิการ และผังเมืองเปิด รับสมัคร พนัก งานราชการ

ตำแหน่ง พนักงาน วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา

เงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอื่นที่เทียบเท่า ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
  • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร

 

#การรับ สมัครงาน #

ขอและยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่กรมโยธาธการและผังเมือง

ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

Key Word : หางาน,พนักงานราชการ,งานราชการ,สมัครงาน,รับสมัคร,รับสมัครงาน,วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรรมศาสตร์,กรมโยธาธิการ

Copyright © 2014-2016 All right reserved. Website design by incomen.com Contact : oneplusmanager @ gmail.com