Job Incomen.com Logo

income generator
รายได้เสริม หางาน อาชีพเสริม

 

สิ่งที่น่าสนใจ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับ สมัครงาน พนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง

บทความ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับ สมัครงาน พนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง
หมวดหมู่ : หางานประจำ
ผู้เขียน : sugus
วันที่เขียน : 15-11-2016

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิด รับสมัครงาน พนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง 1 อัตรา

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาโท สาขาใดสาขาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค  ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผน ชุมชนเมือง และ สภาพแวดล้อม ทางการวางผังเมืองและ สภาพแวดล้อม

#รับสมัครงาน#

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่กรมโยธาธการและผังเมือง

ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

Key Word : พนักงานวางผังเมือง,พนักงานราชการ,ชุมชนเมือง,สภาพแวดล้อม

Copyright © 2014-2016 All right reserved. Website design by incomen.com Contact : oneplusmanager @ gmail.com