Job Incomen.com Logo

income generator
รายได้เสริม หางาน อาชีพเสริม

 

สิ่งที่น่าสนใจ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิด รับสมัครงาน พนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานนิติกร(ปริญญาโท)

บทความ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิด รับสมัครงาน พนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานนิติกร(ปริญญาโท)
หมวดหมู่ : หางานประจำ
ผู้เขียน : sugus
วันที่เขียน : 15-11-2016

กรมโยธาธิการ และ ผังเมือง เปิด รับ สมัครงาน พนัก งานราชการ

ตำแหน่ง พนักงาน นิติกร (ปริญญาโท) 1 อัตรา

เงินเดือน : 21,000 บาท

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาโท หรือวุฒิอื่นที่เทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ ทางกฎหมายมหาชน

#รับ สมัครงาน #

ขอและยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่กรมโยธาธการและ ผังเมือง

ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

Key Word : สมัครงาน,รับสมัครงาน,หางาน,งานราชการ,นิติกร,นิติศาสตร์,กรมโยธาธิการ,ผังเมือง,พนักงานราชการ

Copyright © 2014-2016 All right reserved. Website design by incomen.com Contact : oneplusmanager @ gmail.com