Job Incomen.com Logo

income generator
รายได้เสริม หางาน อาชีพเสริม

 

สิ่งที่น่าสนใจ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิด รับสมัคร พนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

บทความ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิด รับสมัคร พนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
หมวดหมู่ : หางานประจำ
ผู้เขียน : sugus
วันที่เขียน : 15-11-2016

กรมโยธาธิการ และผังเมืองเปิด รับ สมัครงาน พนัก งานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานวิชาการ แผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา

เงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอื่นที่เทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูิมิศาสตร์กายภาพ

#การรับ สมัครงาน #

ขอและยื่นใบ สมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่กรมโยธาธการและผังเมือง

ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

Key Word : สมัครงาน,รับสมัครงาน,หางาน,งานราชการ,แผนที่ภาพถ่าย,พนักงานวิชาการ,กรมโยธาธิการ,พนักงานวิชาการ,รับราชการ,พนักงานราชการ

Copyright © 2014-2016 All right reserved. Website design by incomen.com Contact : oneplusmanager @ gmail.com