Job Incomen.com Logo

income generator
รายได้เสริม หางาน อาชีพเสริม

 

สิ่งที่น่าสนใจ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิด รับสมัครงาน เป็น พนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานจัดสถานที่พิธีการ

บทความ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิด รับสมัครงาน เป็น พนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานจัดสถานที่พิธีการ
หมวดหมู่ : หางานประจำ
ผู้เขียน : sugus
วันที่เขียน : 15-11-2016

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิด รับ สมัครงาน พนัก งาน ราชการ ทั่วไป

ในตำแหน่ง พนักงาน จัดสถานที่พิธีการ 1 อัตรา

เงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้า รับ สมัครงาน

  • วุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอื่นที่เทียบเท่า
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

#การรับ สมัครงาน #

ขอและยื่นใบ สมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่กรมโยธาธการและผังเมือง

ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลา ราชการ

Key Word : สมัครงาน,รับสมัครงาน,หางาน,งานราชการ,พนักงาน,ราชการ,พนักงานราชการ,พนักงานจัดสถานที่พิธีการ

Copyright © 2014-2016 All right reserved. Website design by incomen.com Contact : oneplusmanager @ gmail.com