Job Incomen.com Logo

income generator
รายได้เสริม หางาน อาชีพเสริม

 

สิ่งที่น่าสนใจ

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปวส.) 2 อัตรา

บทความ กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปวส.) 2 อัตรา
หมวดหมู่ : หางานประจำ
ผู้เขียน : sugus
วันที่เขียน : 14-11-2016

ตำแหน่งเจ้า พนักงาน การเงิน และ บัญชี (ปวส.) 2 อัตรา

เงินเดือน : 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา บัญชี สาขา การเงิน หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานทางด้าน การเงิน และ บัญชี ได้
  • ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หากได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้

#การรับสมัคร#

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ณ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (SMART JOB CENTER)

กระทรวงแรงงาน

Key Word : บัญชี,การเงิน,พนักงาน,ลูกจ้างชั่วคราว

Copyright © 2014-2016 All right reserved. Website design by incomen.com Contact : oneplusmanager @ gmail.com