Job Incomen.com Logo

income generator
รายได้เสริม หางาน อาชีพเสริม

 

สิ่งที่น่าสนใจ

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา

บทความ กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
หมวดหมู่ : หางานประจำ
ผู้เขียน : sugus
วันที่เขียน : 14-11-2016

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 21อัตรา จากเงินนอกงบประมาณ

ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา นิติศาสตร์
  • มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

#การรับสมัคร#

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ณ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (SMART JOB CENTER)

กระทรวงแรงงาน

Key Word : นิติกร,นิติศาสตร์,กรมแรงงาน

Copyright © 2014-2016 All right reserved. Website design by incomen.com Contact : oneplusmanager @ gmail.com