Job Incomen.com Logo

income generator
รายได้เสริม หางาน อาชีพเสริม

 

สิ่งที่น่าสนใจ

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน(ปริญญาตรี) 8 อัตรา

บทความ กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน(ปริญญาตรี) 8 อัตรา
หมวดหมู่ : หางานประจำ
ผู้เขียน : sugus
วันที่เขียน : 14-11-2016

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 21อัตรา จากเงินนอกงบประมาณ

ได้แก่ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ปริญญาตรี) 8 อัตรา

เงินดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ณ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (SMART JOB CENTER)

กระทรวงแรงงาน

Key Word : กระทรวงแรงงาน,กรมการจัดหางาน,ลูกจ้างชั่วคราว,นักวิชาการแรงงาน

Copyright © 2014-2016 All right reserved. Website design by incomen.com Contact : oneplusmanager @ gmail.com