Job Incomen.com Logo

income generator
รายได้เสริม หางาน อาชีพเสริม

 

สิ่งที่น่าสนใจ

ทบ.เปิดสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปี 2560 (ชาย/หญิง) 206 อัตรา

บทความ ทบ.เปิดสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปี 2560 (ชาย/หญิง) 206 อัตรา
หมวดหมู่ : หางานประจำ
ผู้เขียน : sugus
วันที่เขียน : 14-11-2016

กองทัพบก (ทบ.) เปิดสอบเข้ารับ ราชการ เป็นนาย ทหาร ชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2560  จำนวน 206 อัตรา

 • ระดับปริญญาตรี 200 อัตรา
 • ระดับปริญญาโท 5 อัตรา
 • ระดับปริญญาโท/เอก 1 อัตรา

#เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ราชการ

ที่เว็บไซต์ http://www.radd-atc.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 - 29พฤศจิกายน 2559 #    

*** สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 กลุ่มตำแหน่งเท่านั้น

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ

 • บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง
 • ทหาร กองหนุน(ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชา ทหาร ชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป็น ทหาร กองประจำการ)
 • นาย ทหาร ชั้นประทวน สังกัด กองทัพบก

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1.คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย

 • เป็นบุคคลพลเรือนหรือ ทหาร กองหนุน อายุ 18 - 35 ปี(เกิดปี พ.ศ.2525 - 2542)
 • ไม่เป็นผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็น ทหาร กองประจำการ หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็น ทหาร กองประจำการในปีที่สมัคร
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็น ทหาร โดยมีความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป รอบอก 76/79 ซม.โดยพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุในแบบ สด.43 หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

2.คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง

 • ต้องมีร่างกายสมบูรณ์
 • อายุ 18 - 35 ปี(เกิดปี พ.ศ.2525 - 2542)
 • น้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไปและความสูง 150 ซม.ขึ้นไป โดยพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

วุฒิการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา จากสถานศึกษาที่สำนักงานคระกรรมการข้า ราชการ พลเรือน(ก.พ.)ให้การรับรอง
 • หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับ ราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิในสาขา/ทาง ตรงตามตำแหน่ง ที่เปิดรับสมัครสอบ
 • http://www.ocsc.go.th

 

Key Word : ทหาร,ราชการ,กองทัพบก

Copyright © 2014-2016 All right reserved. Website design by incomen.com Contact : oneplusmanager @ gmail.com