Job Incomen.com Logo

income generator
รายได้เสริม หางาน อาชีพเสริม

 

สิ่งที่น่าสนใจ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัคร นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา

บทความ กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัคร นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
หมวดหมู่ : หางานประจำ
ผู้เขียน : oneplus
วันที่เขียน : 02-11-2016

รับสมัคร สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคคล ข้า ราชการ (ระดับปริญญาตรี)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง 2 อัตรา

เงินเดิอน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ด้านการปฏิบัติการ

2. ด้านการวางแผน

3. ด้านการประสานงาน

4. ด้านการบริการ

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15/11/2559 หรือ ลองตรวจสอบเพิ่มเติมที่ http://job.ipthailand.go.th/

Key Word : สมัครงาน,ราชการ,กรมทรัพย์สินทางปัญญา,งานราชการ,สอบแข่งขัน

Copyright © 2014-2016 All right reserved. Website design by incomen.com Contact : oneplusmanager @ gmail.com